Energiaaudit

Energiaaudit on protseduur, mis selgitab, kuidas kasutatakse energiat, millised on võimalikud energiasäästumeetmed ja kuidas saab hoones energiat säästlikumalt kasutada. Energiaaudit annab ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast ja energiakadudest. Audit toob esile renoveerimistööde prioriteedid koos energiasäästu ja tasuvusarvutustega.

Energiaauditi tulemuseks on loetelu energiasäästumeetmetest ja abinõudest hoones energiasäästu saavutamiseks. Soovitatud energiasäästumeetmeid rakendades, võib hoone valdaja vähendada energiale ja muudele kuluartiklitele tehtavaid kulutusi.

Energiaauditi aruanne koosneb järgmistest komponentidest:

 • hoone kirjeldus;
 • hoone andmed;
 • tehniline olukord;
 • energeetiline olukord;
 • tabel, mis pakub rakendusi hoone probleemsetele osadele koos rahalise maksumuse ning tasuvusajaga.

Hinnapakkumise saamiseks tuleb saata päring e-postile info@yhistupank.ee. Päringusse palume märkida ühistu ärinimi, auditeeritava objekti aadress, kontakt, objekti lühikirjeldus (korterite arv, hoone materjal, kütteliik jne) ning vastata küsimustele, kas hoone kohta on olemas energiatarbimisandmed ning joonised.

 

Energiamärgis

Energiamärgis on dokument, mis annab teada kui palju hoone tarbib energiat võrreldes teiste samaväärsete hoonete keskmise energiatarbimisega.  Energiamärgise alusel saab võrrelda, kas hoone kulutab rohkem või vähem energiat ruutmeetri hoone köetava pinna kohta, kui teised hooned.

Alates 1. jaanuarist 2009 on energiamärgis kohustuslik:

 • uutel ehitatavatel hoonetel;
 • üle 1 000 m2 kasuliku pinnaga avalikel hoonetel;
 • olemasoleva hoone/hoone osade müügil või väljaüürimisel, kui seda nõuab ostja või üürilevõtja.

Kortermaja energiamärgise maksumus on alates 125 €. Tallinnas maksab linn korteriühistule märgise saamiseks 95,87 € toetust.

 

Termoülevaatus

Termoülevaatuse ehk soojuspildistamise abil saab hinnata hoone pinnatemperatuure.

Termoülevaatuse eesmärk on:

 • hinnata hoone välispiirete soojapidavust;
 • tuvastada ehituskonstruktsioonide liitekohtades olevad soojalekked;
 • leida erinevaid külmasildu;
 • kontrollida ehituskvaliteeti.

Termoülevaatuse tulemusena valmib raport, kus on paralleelselt näha nii objekti lekkeid kajastavad infrapunapildid kui ka arusaadavust hõlbustavad digipildid. Igale lekkekohale lisatakse lekke olemust kirjeldav kokkuvõte ja renoveerimissoovitus.

Kortermaja termoülevaatuse maksumus on alates 150 €.

Energiamärgise või termoülevaatuse tellimuseks kontakteeruge aadressil info@yhistupank.ee.