Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu

Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu on Tartu Hoiu-laenuühistu partnerühistu – ühistuline finantseerimisasutus, mille tegevus on suunatud korteriühistutele, elamuühistutele, hooneühistutele ja garaažiühistutele finantsteenuste pakkumisele. Peamisteks finantsteenusteks on laenud, hoiused, garantiid ning kindlustusega seonduv. Lisaks on ühistu kaudu võimalus tellida energiaaudit, energiatähis või termoülevaatus. Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu omanikeks on ühistuga liitunud korteri-, elamu-, hoone- ja garaažiühistud, kes on ühistu tegevussuuna määrajateks.

Visioon

Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu on Eesti korteri-, elamu-, hoone- ja garaažiühistuid koondav organisatsioon, mis tagab laias ulatuses liikmesühistute isemajandamise ning finantsilise vabaduse.

Missioon

Meie missioon on pakkuda oma liikmetele kõige soodsamat, kvaliteetsemat ning mitmekesisemat pangateenust.

Tegevuse eesmärk

Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu eesmärk on koostöös Tartu Hoiu-laenuühistu ning tema liikmetega tagada Eesti korteriomanike ning korteriühistute üleminek isemajandamisele ning finantsilisele sõltumatusele. Taktikaliselt viib ühistu seda eesmärki ellu, kaasates raha ülejäägiga korteriühistutelt hoiuseid ning laenates need investeeringuvajadusega korteriühistutele. Nii ringleb korteriühistute raha alati korteriühistute hüvanguks. Hoiu-laenuühistu juriidiliseks vormiks on tulundusühistu.