Korduvad küsimused

1. Kuidas võidate korteriühistute seas usalduse? Kuna korteriühistute liikmed on korterite omanikud ja neid on üle kodumaa sadu tuhandeid, siis kirjule seltskonnale asja selgitamine võib olla üsna keeruline?

Me selgitame kõik oma tehingud, protsessid ning pakutavad teenused korteriühistutele lihtsalt ning arusaadavalt. Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu ei küsi iga toimingu eest eraldi tasu ning kõikide liikmetega tegeleme personaalselt – anname nõu ning aitame probleeme vältida.

Inimeste usalduse võidame aga faktide abil: hoiuste ja laenude intressid räägivad enda eest.

2. Mis eesmärgil on Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu ellu kutsutud – kas ehk korteriühistute arvel rikastumiseks?

Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu eesmärk on tagada koostöös Eesti korteriomanike ning korteriühistutega üleminek isemajandamisele ning finantsilisele sõltumatusele. Taktikaliselt viib ühistu seda eesmärki ellu, kaasates raha ülejäägiga korteriühistutelt hoiuseid ning laenates need investeeringuvajadusega korteriühistutele. Nii ringleb korteriühistute raha alati korteriühistute hüvanguks.

Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu on korteriühistute ühine ettevõte, mis kuulub Eesti korteriühistutele endile. Kui rikastub Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu, siis see tähendab vaid üht – rikastuvad kõik Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu liikmeks astunud korteriühistud ja ei keegi muu.

3. Kuidas Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu tagab hoiustajate raha säilimise?

Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu paigutab vähemalt 15% kaasatud hoiuste mahust kulda ning pikaajaliselt kindlasse välisvaluutasse. Kuni 85% kaasatud hoiustest laenab Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu välja maksejõulistele Eesti korteriühistutele. Kõik väljastatud laenud on tagatud kinnisvarahüpoteegi või laenava korteriühistu nõuetele seatud pandiga. Laenu väljastamine toimub eranditult pärast väga põhjalikku taotleja maksevõime analüüsi. Seega on kaasatud hoiused alati kindlalt tagatud.

4. Mis siis saab, kui mõni korteriühistu, kes on Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistust laenu võtnud, pankrotti läheb? Kuidas mõjutab see hoiuste tagatust?

Esiteks on Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistul selliseks puhuks kasutada kulla- ning välisvaluutareservid, mis võimaldab hoiu-laenuühistul oma kohustusi hoiustavate korteriühistute ees kõigest hoolimata täita.

Teiseks ei jää pikaajaliselt pankrotistunud korteriühistult laen tagasi saamata, kuivõrd Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu pöörab laenunõude taolisel puhul pankrotistunud korteriühistu liikmete vastu.

5. Miks on Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistul pankadest vaid veidi kõrgemad hoiuseintressimäärad?

Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu hoiuseintressimäärad on tõesti kõrgemad kui pankadel. Siiski mitte väga palju kõrgemad ning see kannab vaid üht eesmärki – hoida laenuvajadusega korteriühistutele väljastavate laenude intressimäärad samuti madalana.

Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu koos oma liikmetest korteriühistutega moodustab ühe terviku, mis põhineb tahtes jõuda ühise eesmärgini. Ja selleks eesmärgiks on Eesti korteriühistute ja nende elanike rahanduslik sõltumatus.

Keegi ei soovi olla kooritav ning seetõttu ei tohi ka teisi koorida. Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu saavutab selle õiglase tasakaalu just sellise intressipoliitikaga, kus hoiuseintressimäärad on seatud veidi kõrgemaks ning laenuintressid tunduvalt madalamaks kui pankadel.

6. Kas Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu aitab teha korteriühistule finantskohustuste riskianalüüsi ja hindab kuidagi ka korteriühistu tugevust, nt. korteriomanike maksedistsipliin, arvete tasumised tarnijatele (gaasiettevõte, vee-ettevõtted jne.)?

Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu teostab korteriühistu finantskohustuste ning maksevõime põhjaliku analüüsi kui korteriühistu soovib laenu võtta. Samuti teostab Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu põhjaliku analüüsi korteriühistu vabatahtlikul soovil, et ühiselt lahendada korteriühistul tekkinud või potentsiaalselt tekkida võivaid probleeme.

7. Milline on korteriühistute üldine finantsolukord ning millises suunas liigub korteriühistute juhtimine?

Eestis asuvad korteriühistud saavad üldiselt iseseisvalt hakkama. Suurematel korteriühistutel on suurema liikmete hulga tõttu lihtsam teostada renoveerimis- ning parandustöid ning seega pole vajadust võõrkapitali järele. Väikeste korteriühistute olukord on tihtipeale vastupidine. Seega on suurematel korteriühistutel finantsvahendite ülejäägi korral, mida esineb üsna sageli, võimalik raha hoiustada ning intressi teenima panna, mis on ka abiks inflatsiooni vastu. Sellegipoolest käituvad korteriühistute juhid hoiustamise osas sageli ebaratsionaalselt – selle põhjust on raske öelda, kuid selleks võib olla kartus, et tulevikus võib tekkida hädaolukord, ning siis ei ole võimalik raha kohe kätte saada. Tegelikkuses pole ka see korteriühistutele probleemiks, kuna näiteks Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu kogumishoiuse puhul on võimalik raha vajadusel välja võtta.

8. Korteriühistud vajavad laenude võtmisel ehitustegevusele projektijärelvalvet, kuna paljud juhatuse esimehed ei ole arusaadavatel põhjustel pädevad ehitusinsenerid ning pole seetõttu pädevad ise järelvalvet teostama. Kas Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu aitab?

Jah – Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu teeb seda läbi usaldusväärse partnerettevõtte. Selleks tarvitseb vaid ühendust võtta info@yhistupank.ee või telefonil 7 407 132.

9. Kas Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu pakub ka raamatupidamisteenust?

Jah – personaalseks konsultatsiooniks pöörduge palun info@yhistupank.ee või telefonil 7 407 132.

10. Kas Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu aitab korteriühistut suhtlemisel võlglastega?

Kindlasti aitab – ka siin on vajalik personaalne lähenemine, milleks palume pöörduda info@yhistupank.ee või telefonil 7 407 132.