Kindlustus

Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu pakub võimalust kindlustada nii korteriühistute vara kui ka nende liikmete vara läbi Lõuna Kindlustusmaakler OÜ. Lõuna Kindlustusmaakler on Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu koostööpartner, kes tegutseb samuti ühistulistel põhimõtetel.

Korteriühistu kindlustusega kaetakse kõik need hoone osad, mis ei mahu korteri reaalosa raamesse: maja vundament, välisseinad, katus, rõdud, välisaknad, kandvad seinad, vahelaed, trepikojad, keldrid, soojussõlm, liftid, kütte-, veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteem. Niiviisi on kindlustatud ka koridoris olevad aknad, uksed, postkastid, fonolukud ning satelliittelevisiooni- ja telefonikaablid kuni korteri ühenduskohani.

Korteriühistut saab kindlustada tavaliste riskide vastu:

  • tulekahju
  • loodusõnnetus
  • vandalism
  • veeavarii
  • tsiviilvastutus
  • kogurisk

Kallimad hoone osad nagu soojasõlmed, katlamaja, fonolukud tasub kindlustada ka murdvarguse ja röövimise vastu.

Kes võivad sõlmida korteriühistu kindlustust?

Korteriühistu kindlustuse võivad sõlmida kõik korteriomanikud ühiselt või neid esindav volitatud isik, korteriühistu või maja hooldav ettevõtja. Kui majas ei saavutata korteriomanike vahel kokkulepet, võib erandjuhul ka ühe korteri omanik eraldi oma mõttelist osa majast kindlustada. Kogu maja kindlustamisel toimub kindlustusmaksete tasumine ühiselt ning hüvitis makstakse tervele ühistule või igale korteriomanikule eraldi.

 

Miks kindlustada korteriühistu?

Kindlustusjuhtumi korral on ühekordne omavastutus. Kui toimub kindlustusjuhtum ja kõigil korteritel on oma kindlustus, siis rakendatakse igale korterile omavastutus. See tähendab aga, et korteriomanike kanda jääb omavastutus. Korteriühistu kindlustuse puhul aga makstakse ühekordne omavastutus, mis jaotatakse kõikide korterite peale ära. See summa tuleb oluliselt väiksem, kui iga korteril eraldi omavastutus.

Korteriühistute liikmete korterid on võimalik kindlustustada kuni 30% soodsamalt. See tähendab eraisikutele olulist võitu korteri vara kindlustamisel.

Ajaline kokkuhoid - kui igaüks peaks minema oma kindlustuspoliisiga kahjujuhtumi korral seltsi, siis võib ajaliselt minna väga kaua aega. Õnnetus aga võib muuta maja elamiskõlbmatuks ning sellisel juhul on tarvis kiiret kahjumenetlust.

 

Miks kasutada maakleriteenust kindlustamisel?

Ajaline kokkuhoid - kindlustusmaakler teeb kliendi eest töö ära. Klient peab vaid korra oma soovi kirjeldama, selleks et saada parim kindlustuspakkumine. Maakler teostab kindlustusseltsidest saadud pakkumiste sõltumatu analüüsi ning aitab kliendil valida välja parim ja soodsaim kindlustuskaitse. Läbirääkimiste teel kindlustusandjatega saavutab kliendile soodsaimad kindlustuslepingu tingimused, maksimaalselt garanteerides riskide kaitse ja lepingujärgsed väljamaksed kahju korral.

Rahaline kokkuhoid -
läbi professionaalse hanke saab maakler kindlustusmaksete hinnad madalamaks. Kindlustusmaakler aitab leida ja sõlmida parima poliisi arvestades hinda ja lepingutingimusi. Sageli saab kindlustusmaakler kindlustusandjatelt soodustust mida üksikkliendile ei pakuta. Samuti jälgib maakler pidevalt turusituatsiooni hindade ja tingimuste muutumise osas ning teavitab sellest klienti.

Sõltumatu esindaja - kindlustusmaakler esindab vaid kliendi huvisid. Ta on kliendi esindaja läbirääkimistel kindlustusandjatega ning seisab alati kliendi poolel, nii lepingu sõlmimisel kui ka kahjujuhtumi korral.

Professionaalne esindaja - maakler sõlmib kindlustuslepinguid iga päev ning tal on olemas vajalikud kogemused. Kindlustustingimuste juriidilises labürindis võib klient kergelt eksida, eriti kiirustades või kui kogemusi napib. Maakler teab ja tunneb kindlustusturul pakutavaid tooteid ja teenuseid ning on kursis turul toimuvate muutustega. Jälgib pidevalt kindlustusseltside näitajaid ning omab kliendi jaoks tähtsat infot kindlustusturu seisukorra kohta tervikuna ning eraldi kindlustusfirmade kaupa.

Pidev kindlustuskaitse olemasolu - maakler jälgib kindlustuslepingute lõppemisi ning hoolitseb nende õigeaegse pikendamise eest.

Isiklik nõustaja
- kindlustuslepingute sõlmimisel aitab kliendil vormistada dokumente ning kontrollib nende täitmise õigsust. Kogu kindlustuslepingu kehtimise jooksul annab kliendile nõu kõikides kindlustust puudutavates küsimustes ja kahjujuhtumite käsitlemise kohta. Kindlustusjuhtumi korral aitab kliendil koguda ning vormistada kõik kindlustusfirmalt hüvitise saamiseks vajalikud dokumendid, aitab kaasa võimalike vaidluste lahendamisel. Kontrollib kindlustushüvitiste väljamaksmist. Vajadusel pakub kliendile otseselt kindlustusega mitteseotud lisateenuseid, näiteks juriidiline nõustamine ja pretensioonide käsitlemine.

Lisainformatsioon:

+ 372 7407 134  või info@lkm.ee

Vajadusel tuleme üldkoosolekule nõustama kindlustusteemadel!

Kindlustuse taotlemiseks vajalikud dokumendid: